جک پارکینگ.

در بیشتر مدارهای فابریک جک پارکینگ برای کد دهی ریموت لرن یک دکمه طراحی شد است که با فشار دادن آن دستگاه آماده شناختن ریموت جدید  می باشد ابتدا دکمه لرن روی مدار دستگاه جک پارکینگ یک ثانیه فشرده و بلافاصله دکمه A روی ریموت را یک ثانیه نگه میدارید  ال ای دی روی برد دستگاه سه بار شروع به چشمک زدن  می کند و ریموت شناسایی میشود .

در بعضی از بردهای جک پارکینگ باید از داخل منوی دستگاه ریموت را کد داد ابتدا دکمه Aبرد را میزنید و به گزینه RA میرسید سپس دکمه B را میزنید و وارد منوی RA میشوید با فشردن دکمه Bبه گزینه LNمیرسد دکمه Cرا میزنید روی صفحه نمایش مدار جک پارکینگ OHنشان داده میشود و بلافاصله دکمه Aریموت را میزنید و OH سه بار چشمک میزند و ریموت جک پارکینگ شما شناسایی میشود.

بر روی برد های کرکره برقی پارکینگ دو عدد دکمه تایم ولرن قرار دارد که برای کد دادن  دکمه لرن را گرفته و بلافاصله دکمه A ریموت کرکره برقی را زده و ریموت شما شناسایی میشود.

لازم به ذکر است که در بردهای لرن جک پارکینگ و کرکره برقی دکمه لرن را بیشتر از ده ثانیه نگهدارید تمام ریموت کد داده شد پاک خواهد شد .

راهنمایی تلفنی بصورت شبانه روزی 

09128942301